Your Company

Hem Företaget Referenser Länkar Kontakt
KV Labbet Tjänster ...och miljön Verkstad

Vi tänker på miljön

KV Labbet skall verka för att kundernas anläggningar anpassas rådande miljökrav beträffande köldmedier och energiförbrukning.

 

KV Labbet´s ambition är att företagets personal kontinuerligt utbildas för att kunna upprätthålla en kompetensnivå som motsvarar kunders och

myndigheters krav.

Företagets utrustning uppfyller de myndighetskrav som ställs för att kunna utföra en säker köldmediehantering enligt gällande föreskrifter.

 

 _14_p1130380.jpg

ctc_sweden_rgb.pngviessmann-logo.gif

Copyright AB KV Labbet ©2018